ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital Service Express

blog

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและฟังการบรรยายพิเศษ "60 ปี มข.จากศูนย์คอมพิวเตอร์สู่สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล"

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา การทำงาน และการสร้างผลงานผ่านระบบดิจิทัล สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้านดิจิทัล สร้างระบบนิเวศด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล การพัฒนาระบบการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและปลอดภัย การสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลให้รองรับปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต และการสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลในมหาวิทยาลัย      ดังนั้น ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล จึงร่วมกันกำหนดจัดโครงการจัดแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล “60 ปี มข. จากศูนย์คอมพิวเตอร์ สู่ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เพื่อร่วมรำลึกและเกิดความภาคภูมิใจในหน่วยงานและองค์กรที่สังกัด อีกทั้งเป็นการจัดแสดงความก้าวหน้าการพัฒนาทางเทคโนโลยีจากอดีตสู่ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ ทักษะเกี่ยวกับระบบดิจิทัล      สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล จึงเห็นสมควรกำหนดจัดโครงการจัดแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล “60 ปี มข. จากศูนย์คอมพิวเตอร์ สู่ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Read more
blog

Canva Pro สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ODT News Update Canva Pro สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถขอรับสิทธิ์และเข้าใช้งานได้แล้ว ด้วยขั้นตอนเพียง 4 ขั้นตอนดังนี้ กดรับสิทธิ์ด้วยตัวเองได้ที่ http://i.kku.ac.th/ รอรับอีเมล ซึ่งจะแจ้งข้อมูลและคู่มือวิธีการเข้าใช้งาน Canva Pro ขณะสร้างบัญชีเข้าใช้งาน แนะนำให้เปิดแท็บโหมดไม่ระบุตัวตน (Incognito Mode) หรือเปลี่ยนใช้งานผ่านเว็บ Browser อื่น ในขั้นตอนการสร้างบัญชี Canva Pro ให้สร้างด้วยการ Create account using SSOหรือสามารถดูคู่มือการเข้าใช้งานได้ที่ https://kku.world/staff-canva สำหรับนักศึกษา ได้รับสิทธิ์การใช้งาน Canva Pro ทุกคนอยู่แล้ว โดยสามารถ Login Canva ด้วย KKUMAIL ของมหาวิทยาลัยก็จะได้รับ Canva Pro ฟรีทันที

Read more
blog

การบริหารจัดการข้อมูลบน Google Drive รองรับการจำกัดพื้นที่

การบริหารจัดการข้อมูลบน Google Drive รองรับการจำกัดพื้นที่ โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (Digital Skills Training 2024 : Re-Skill & Up-Skill)  

Read more
blog

นักศึกษาสามารถอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลสำรอง ให้เป็นปัจจุบันด้วยตนเองได้ ใช้ในการกู้คืนบัญชี @kkumail.com

นักศึกษาอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลสำรองในKKU Account ให้เป็นปัจจุบันกันหรือยัง?.หากลืมรหัสผ่านจะได้กู้คืนด้วยตัวเองได้ง่ายๆโดยทำตาม 3 ขั้นตอน ดังนี้.1) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://i.kku.ac.th แล้วทำการ Login ด้วย KKU Account 2) คลิกที่ Settings  3) ทำการ Verify เบอร์โทรศัพท์ และ Verify อีเมลสำรอง.ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าเป็นปัจจุบันแล้ว ก็เสร็จเรียบร้อย 

Read more
blog

จะเดินทางไปต่างประเทศ อย่าลืมดาวน์โหลดหรือตั้งค่า Microsoft Authenticator แทนการรับรหัส OTP ผ่าน SMS

หากบุคลากรกำลังเดินทางไปต่างประเทศ อย่าลืมดาวน์โหลดหรือตั้งค่า Microsoft Authenticator แทนการรับรหัส OTP ผ่าน SMSเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนแบบ MFA ในการเข้าใช้บริการของ Microsoft365 หากท่านใช้การยืนยัน MFA เริ่มต้นด้วยการรับรหัส OTP ผ่าน SMS จะไม่สามารถรับ SMS ที่ต่างประเทศได้ ทำให้เข้าใช้บริการไม่ได้เลย สามารถอ่านรายละเอียดคู่มือการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการตั้งค่า MFA ด้วยตนเอง โดยอนุมัติผ่าน apps Microsoft authenticator และ SMS ผ่านมือถือ การตรวจสอบวิธีการลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mysignins.microsoft.com/security-infoตรวจวิธีการลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้นของท่านเป็น ส่งข้อความ หรือ Microsoft Authenticator หากเป็นแบบ ส่งข้อความ ให้ทำการคลิก “เปลี่ยน” ดังตัวอย่างรูปด้านล่างทำการเลือกวิธีการลงชื่อเข้าใช้ “การรับรองความถูกต้องโดยใช้แอป” จากนั้นทำการยืนยัน ดังตัวอย่างรูปด้านล่าง 

Read more
blog

ยินดีต้องรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบ kkumail account สำหรับใช้บริการ Application Services ต่าง ๆ

ยินดีต้องรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566ตรวจสอบ kkumail account สำหรับใช้บริการ Application Services ต่าง ๆ1. ตรวจสอบสถานะของ kkumail ได้ที่ https://reg.kku.ac.th1.1 หากมี kkumail ปรากฏให้ไปขั้นตอนที่ 2 เพื่อ verify kkumail1.2 หากไม่มี kkumail ให้คลิก Sign Up เพื่อสมัคร kkumail (หลังจากสมัครต้องรอ 1-2 ชั่วโมงจึงจะไป verify kkumail ได้)2. เมื่อได้ kkumail เรียบร้อยแล้วให้ทำการ verify kkumail ที่ https://password.kku.ac.th/recovery

Read more

ข่าวกิจกรรมของสำนักฯ

วิสัยทัศน์

“ก้าวสู่ความเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากล”

Digital Tecnology Organization with International Standards

จัดซื้อจัดจ้าง

avatar