หากบุคลากรกำลังเดินทางไปต่างประเทศ อย่าลืมดาวน์โหลดหรือตั้งค่า Microsoft Authenticator แทนการรับรหัส OTP ผ่าน SMS

เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนแบบ MFA ในการเข้าใช้บริการของ Microsoft365 หากท่านใช้การยืนยัน MFA เริ่มต้นด้วยการรับรหัส OTP ผ่าน SMS จะไม่สามารถรับ SMS ที่ต่างประเทศได้ ทำให้เข้าใช้บริการไม่ได้เลย

 

สามารถอ่านรายละเอียดคู่มือการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ที่

 

การตรวจสอบวิธีการลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mysignins.microsoft.com/security-info
  2. ตรวจวิธีการลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้นของท่านเป็น ส่งข้อความ หรือ Microsoft Authenticator 
    หากเป็นแบบ ส่งข้อความ ให้ทำการคลิก “เปลี่ยน” ดังตัวอย่างรูปด้านล่าง
  3. ทำการเลือกวิธีการลงชื่อเข้าใช้ “การรับรองความถูกต้องโดยใช้แอป” จากนั้นทำการยืนยัน ดังตัวอย่างรูปด้านล่าง

     
อัลบั้ม