การเพิ่มความปลอดภัยแบบ multi factor authentication(MFA)
         การเพิ่มความปลอดภัยแบบ multi factor authentication(MFA) ในไม่ช้าจะถูกบังคับจากระบบใหญ่ ๆ อยู่แล้วนะคะ ล่าสุดเป็น Facebook ที่แจ้งให้ทำการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม ไม่เช่นนั้นจะเข้าใช้งานไม่ได้ ในส่วนของการ support นั้นทางสำนักมีช่องทางให้ติดต่อแจ้งปัญหาโดยตรงที่เบอร์ 42001 หรือช่องทาง [https://password.kku.ac.th/support] และทาง inbox ของทางเพจสำนักด้วยอีกช่องทางหนึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยตอบปัญหาอยู่ตลอด ทางสำนักไม่ได้ผลักภาระให้เจ้าหน้าที่คณะ เพียงขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของคณะในการให้คำแนะนำเบื้องต้นกรณีผู้ใช้งานทำการตั้งค่า MFA หากท่านไม่ต้องการตอบปัญหาเกี่ยวกับ MFA ให้ผู้ใช้ที่พบปัญหาติดต่อมาที่สำนักได้โดยตรง


ดูคู่มือวิธีการติดตั้ง วิธีการตั้งค่า multi factor authentication(MFA) ผ่าน youtube