บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดตั้งซอฟต์แวร์ ปรับตั้งค่าสำหรับซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 -16:30 ณ ห้อง IT Clinic ชั้น 2 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. แจ้งอาการและความต้องการ
  2. ลงทะเบียนผ่านโปรแกรมลงทะเบียน
  3. ติดบาร์โค้ด(กรณีมารับนำเครื่องมารับบริการครั้งแรก)
  4. รับใบลงทะเบียน(หลักฐานการมารับเครื่อง)
  5. ตรวจเช็คสถานะทาง QR Code
  6. รับเครื่องกลับโดยยื่นใบลงทะเบียน(หลักฐานการมารับเครื่อง)
  7. ตรวจเช็คเครื่อง
  8. ชำระเงิน รับใบเสร็จ