ยินดีต้องรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ตรวจสอบ kkumail account สำหรับใช้บริการ Application Services ต่าง ๆ
1. ตรวจสอบสถานะของ kkumail ได้ที่ https://reg.kku.ac.th
1.1 หากมี kkumail ปรากฏให้ไปขั้นตอนที่ 2 เพื่อ verify kkumail
1.2 หากไม่มี kkumail ให้คลิก Sign Up เพื่อสมัคร kkumail (หลังจากสมัครต้องรอ 1-2 ชั่วโมงจึงจะไป verify kkumail ได้)
2. เมื่อได้ kkumail เรียบร้อยแล้วให้ทำการ verify kkumail ที่ https://password.kku.ac.th/recovery