สิทธิ์ในการใช้งานอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Fujian Foxit Software Development Inc. กับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งให้ใช้งานซอฟต์แวร์ Foxit PDF Editor ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Foxit PDF Editor เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้การแก้ไขและปรับแต่งไฟล์ PDF ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
 
   แปลงไฟล์เอกสาร PDF (Convert PDF Document)
   เติมลายน้ำ (Add Watermark)
   การรวมไฟล์ (Merge File)
   ใส่รหัส (Add Password)
   จัดเรียงหน้า หรือ สลับหน้า (Sort Page)
   แก้ไขหรือลบข้อความและรูปภาพต่าง ๆ ในไฟล์ PDF
   ลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
 
ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ Foxit PDF Editor รองรับการใช้งานทั้ง Windows, macOS, สมาร์ทโฟน iOS และ Android พร้อมระบบ Cloud ที่ใช้งานร่วมกับบริการออนไลน์ได้ โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถใช้งานได้ 2 อุปกรณ์
 
        หมายเหตุ ลิขสิทธิ์การใช้งานจะมีอายุ 1 ปี (หมดอายุวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567)