แผนที่ตั้งสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

 


 

 

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043-009700 , 043-002539  ต่อ 42001
หมายเลขภายใน มข. 42001
อีเมล odt@kku.ac.th   digital.inbox@kku.ac.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล