มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล อัปเกรดวงจรอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเพิ่มอีก มีวงจรอินเทอร์เน็ต 3 วงจร เชื่อมไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลักของเครือข่ายมหาวิทยาลัยของประเทศ (UniNet) 10 Gbps หนึ่งวงจร และเชื่อมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (Commercial ISPs) อีกสองวงจร วงจรละ 10/8 Gbps (ในประเทศ 10 Gbps / ต่างประเทศ 8 Gbps) ทำให้ภาพรวมของ มข. มีอินเทอร์เน็ตขาในประเทศ 30 Gbps และขาต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า 16 Gbps ซึ่งเพิ่มขึ้นเยอะมาก โดยเฉพาะขาต่างประเทศ ทั้งหมดนี้มากเพียงพอจะรับการการเรียนการสอนและการทำงานของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ การมีอินเทอร์เน็ตถึง 3 วงจรยังช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าจะมีอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพและเพียงพอแม้จะมีวงจรใดวงจรหนึ่งใช้งานไม่ได้ ส่วนวงจรจากวิทยาเขตหลักไปยัง คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ก็ใกล้จะได้อัปเกรดเป็น 10 Gbps แล้ว และ วงจรสำหรับ e-Sport latency ต่ำไปยัง Game Servers แยกต่างหากก็ยังมีบริการ

 

 

คู่มือการใช้งาน KKU VPN / KKUNET@Home

    .           

.     .     

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม VPN Client เพื่อทำการติดตั้ง

.        

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Open VPN Client เพื่อทำการติดตั้ง

.       

 

FAQ

Username / Password ในการเข้าใช้งาน

Username / Password ตัวเดียวกันกับที่ใช้ login เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือเรียกว่า KKU account

บุคลากร มีเมลเป็น abcxyz@kku.ac.th ให้ใช้ username เป็น abcxyz และ password เป็นตัวเดียวกันกับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าเมล

นักศึกษา มีรหัสนักศึกษา 613232345-5 ให้ใช้ username เป็น 6132323455 และ password เป็นตัวเดียวกันกับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าเมล

Username / Password ถูกต้อง แต่เข้าใช้งานไม่ได้

ให้เปลี่ยน password ที่ https://password.kku.ac.th แล้วลองเข้าใข้งานใหม่

 

ลืม Password

กู้คืนบัญชีได้ที่ https://password.kku.ac.th/recovery

แจ้งปัญหาได้ที่ https://password.kku.ac.th/support

โทรหมายเลข 0-4300-9700 ต่อ 42001 ในเวลาราชการ 8.30-16.00 น.

Email : nsupport@kku.ac.th