วิธีการจอง KKU Zoom : Licensed Reservation

สร้างและจัดการการประชุมใน Zoom Meeting อย่างมืออาชีพ