นักศึกษาอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลสำรองใน
KKU Account ให้เป็นปัจจุบันกันหรือยัง?
.
หากลืมรหัสผ่านจะได้กู้คืนด้วยตัวเองได้ง่ายๆ
โดยทำตาม 3 ขั้นตอน ดังนี้
.
1) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://i.kku.ac.th แล้วทำการ Login ด้วย KKU Account 
2) คลิกที่ Settings  
3) ทำการ Verify เบอร์โทรศัพท์ และ Verify อีเมลสำรอง
.

ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าเป็นปัจจุบันแล้ว ก็เสร็จเรียบร้อย

 

อัลบั้ม